Skal bygge gang- og sykkelvei

Innhold

I april starter arbeidet med å bygge gang- og sykkeltiltak på fylkesvei 357 Kampekastet – Grøtsund, Skotfossvegen.

Det er Telemark fylkeskommune som på vegne av Bypakke Grenland skal bygge tiltaket for gående og syklende. Sju tilbydere ønsket oppdraget og det var GS Maskin som vant anbudet. Arbeidet starter så snart arbeidsvarselsplanen er godkjent, i løpet av april.

Tryggere for myke trafikanter

Løsningen består av gang- og sykkelvei og fortau på en ca. 650 meter lang strekning mellom Kampekastet og Grøtsund, og etablering av kantstopp for buss på begge sider av veien ved Kampekastet. 

Prosjektet er et samarbeid med Skien kommune som samtidig skal oppgradere vann- og avløpsanlegg på deler av strekningen.

Starter med å sprenge bort fjell

- Vi starter midt på strekningen med å sprenge og ta ut deler av fjellet mot Kampekastet, opplyser Asbjørn Pedersen, daglig leder i GS-Maskin.

Det skal sprenges fram til sommerferien. Mens det pågår, vil det være lysregulert i ett kjørefelt. For gående og syklende vil Grøtsundvegen brukes som avlastningsvei. 

- Alle grunneiere har fått informasjon om arbeidet og hva de kan forvente, sier Øystein Jonhaugen, byggeleder i Telemark fylkeskommune.  - Området det bygges i er trangt og tett på hager. Vi har en god dialog med de som bor i området, og vi slipper heldigvis å rive boliger, opplyser byggelederen.

Ferdig i oktober

Sluttdato er satt til 18. oktober, med forbehold om uforutsette hendelser.

Prosjektet finansieres gjennom Bypakke Grenland, og har en ramme på 39,8 millioner kroner.

GS Maskin Signerer Kontrakt
Signerer kontrakt: Fra venstre: Harald Lauvland - prosjektleder i GS-Maskin, Asbjørn Pedersen - daglig leder i GS-Maskin, Mariann Smith - prosjekteringsleder i Telemark fylkeskommune, Øystein Jonhaugen - byggeleder i Telemark fylkeskommune, Karl Eirik Time - kontrollingeniør i Telemark fylkeskommune og Jon Klonteig - byggeleder i Skien kommune.
Til toppen