Alle barn bosatt i kommunen som fyller ett år innen utgangen av november har rett til barnehageplass. Det må søkes innen søknadsfrist 1. mars.

Til toppen