Borgerlig vigsel

Innhold

Skien kommune tilbyr vielser til personer med folkeregistrert adresse i Skien kommune og i andre kommuner i Norge. Skien kommune kan også vie personer som ikke er bosatt i Norge, men som oppholder seg i Norge på vielsestidspunktet og som oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap i Norge.

Hvordan går dere frem?

Bestill prøvingsattest hos skatteetaten.no enten på papir eller digitalt. Prøvingsattesten er gyldig i 4 måneder fra utstedelsesdatoen og må være gyldig på vielsestidspunktet. Har du fått original prøvingsattest på papir, send eller lever den til kommunens servicesenter:

Postadresse:
Skien servicesenter
Pb. 158
3701 Skien

Besøksadresse:
Henrik Ibsensgt. 2
3724 Skien

Har du fått digital prøvingsattest, sendes denne til oss via E-dialog.

Prøvingsattesten må være innkommet Servicesenteret senest 14 dager før ønsket vielsesdato.

Mer informasjon fra Skatteetaten

Registrer deretter dato og tidspunkt for vielsen i skjemaet "Kommunal vielse - registerering". Dato og tidspunkt for vielsen må bestilles senest en måned før vielsen. Det er ikke mulig å bestille dato for vielse på telefon.

Dere får skriftlig bekreftelse på dato og tidspunkt for vielse innen 14 dager, dersom prøvingsattesten er levert Servicesenteret.

Legitimasjon må vises i Servicesenteret senest 1 uke før vielsen.

Når kan dere vies?

Vielser gjennomføres på følgende dager nedenfor i tidsrommet kl 1200-1500. Siste vielse starter kl 1430. Vi følger skoleruta og det er ingen vielser i ferier/helligdager.

Følgende datoer er det vielser i Skien rådhus i 2024 (lørdagene står i egen liste under):

Juni: fre 7, fre 14, fre 21.
(14. og 21. juni er bystyresalen under oppussing, og seremonien vil foregå i rådhusstua.)

August: fre 16, fre 23, fre 30.

September: fre 6, fre 13, fre 20, fre 27.

Oktober: fre 4, fre 18, fre 25.

November: fre 1, fre 8, fre 15, fre 22, fre 29.

Desember: fre 6, fre 13, fre 20. 

I 2024 blir det vielser på følgende lørdager: 

15. juni - Paviljong Brekkeparken (med værforbehold)

17. august

7. september

5. oktober

2. november

7. desember

Vielser 2025

Januar Dag Dato
Uke 2 Fredag 10.01.2025
  Lørdag 11.01.2025
Uke 3 Fredag 17.01.2025
Uke 4 Fredag 24.01.2025
Uke 5 Fredag 31.01.2025
     
Februar    
Uke 5 Lørdag 01.02.2025
Uke 6 Fredag 07.02.2025
Uke 7 Fredag 14.02.2025 (Valentinsdag)
Uke 9 Fredag  28.02.2025
     
Mars    
Uke 10 Lørdag  01.03.2025
  Fredag 07.03.2025
Uke 11 Fredag 14.03.2025
Uke 12 Fredag 21.03.2025
     
April    
Uke 14 Fredag  04.04.2025
  Lørdag  05.04.2025
Uke 15 Fredag  11.04.2025
Uke 17 Fredag 25.04.2025
     
Mai    
Uke 19 Mandag  05.05.2025 (spesiell dato)
Uke 19 Fredag 09.05.2025
  Lørdag  10.05.2025
Uke 20 Fredag 16.05.2025
Uke 21 Fredag 23.05.2025
     
Juni    
Uke 23 Fredag 06.06.2025
Uke 24 Fredag 13.06.2025
Uke 25 Fredag 20.06.2025
  Lørdag  21.06.2025 (vigsel i Brekkeparken)
     
Juli    
     
August    
Uke 34 Fredag 22.08.2025
  Lørdag   23.08.2025
Uke 35 Fredag 29.08.2025
     
September    
Uke 37 Fredag 12.09.2025
Uke 38 Fredag 19.09.2025
Uke 39 Fredag 26.09.2025
  Lørdag  27.09.2025
     
Oktober    
Uke 40 Fredag 03.10.2025
Uke 42 Fredag 17.10.2025
Uke 43 Fredag 24.10.2025
Uke 44 Fredag 31.10.2025
     
November    
Uke 44 Lørdag  01.11.2025
Uke 45 Fredag 07.11.2025
Uke 46 Fredag 14.11.2025
Uke 47 Fredag 21.11.2025
Uke 48 Fredag 28.11.2025
     
Desember    
Uke 49 Fredag 05.12.2025
  Lørdag 06.12.2025
Uke 50 Fredag 12.12.2025
Uke 51 Fredag 19.12.2025

Hva koster det?

Vielser på fredager er gratis. Vielser på lørdager koster kr 800,-.
Dersom kommunen skal stille med vitner på lørdag, koster dette kr 400,- i tillegg per vitne.

Hvor foregår seremonien?

Vielsen foregår i bystyresalen i Skien Rådhus.
Vielsen foregår i bystyresalen i Skien Rådhus.

Vigslere

Ordfører og varaordfører har fått vigselsrett etter Ekteskapsloven. 

I tillegg har disse vigselsmyndighet:
Helene Røsholt, folkevalgt, Odin Adelsten Bohmann, folkevalgt, Ann-Beate Myhra, levekårskordinator, Henriette Stoltz, biblioteksjef, Carina Halvorsen, beredskapssjef, Anne Spånem, kommunikasjonssjef, Simon Sanni Ballestad, konsulent bystyreskretariatet og Ingrid Eriksrød, konsulent bystyreskretariatet. 

Seremonien

Brudeparet og vitner må møte opp 15 minutter før seremonien. Begge må vise gyldig legitimasjon (pass, førerkort eller bankkort med bilde) på dagen for vielsen. Det settes av 20 minutter til seremonien. Gjennomføringen tar ca. 5 minutter uten innslag.

To vitner må være til stede under seremonien. Dette kan være forloverne eller to andre myndige personer paret har med seg.

Under seremonien blir formular for borgerlig vigsel lest opp. Deretter blir paret spurt om de vil ta hverandre til ektefeller. Det er anledning til å sette på ringer under seremonien. Vennligst gi beskjed om dette til vigsleren før seremonien starter.

Dere kan på forhånd avtale at vielsen skal foregå på engelsk. Dersom det er behov for andre språk i forbindelse med seremonien, må dette avtales på forhånd med servicesenteret.

Til slutt undertegner paret, vitnene og vigsleren en vigselsbok. Paret får etter dette en midlertidig vigselsattest. Endelig vigselsattest ettersendes av Skatteetaten.

Fotografering og filming kan skje under og etter seremonien etter avtale med paret.

Ønsker dere kunstnerisk innslag, ordner dere dette selv. Husk å krysse av for dette i registreringsskjemaet. Husk også å beregne innslaget innenfor de 20 minuttene som er avsatt.

Rådhuset og området rundt er offentlig område. Dersom dere ønsker å utbringe en skål, bes dere om å bruke alkoholfri drikke.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål, ta gjerne kontakt med:

Skien servicesenter
Telefon: 35 58 10 00
E-post: servicesenteret@skien.kommune.no
Besøksadresse: Kaffehuset, Henrik Ibsensgt. 2, 3724 Skien

Til toppen