Kommunal leiebolig

Innhold

Kommunen leier ut boliger til deg som ikke selv greier å skaffe egnet bolig.

Søknad om kommunal bolig

Tilbudet gjelder:

  1. Personer som har behov for særlig tilpasning på grunn av funksjonsnedsettelse
  2. Vanskeligstilte på boligmarkedet som ikke har mulighet til å skaffe seg og/eller opprettholde en tilfredsstillende bosituasjon på egen hånd.

Søknaden behandles av tildelingsutvalget. Søker får skriftlig beskjed om utfallet av behandlingen. Tildelingsmøte er andre torsdag i måneden.

Retningslinjer for tildeling av kommunale boliger

Søknadsskjema bolig (PDF)

For mer informasjon, ta kontakt med Boligtildelingsutvalget på tlf. 48 22 09 61.

Klageadgang

Vedtaket kan påklages til klagenemnda. En eventuell klage må være skriftlig og begrunnet, og sendes innen tre uker etter mottakelsen av vedtaket. Hvis avslaget opprettholdes i tildelingsutvalget, sendes saken til klagenemnda.

En eventuell klage sendes Skien kommune, Postboks 158, 3701 Skien.

Informasjon til deg som leier kommunal bolig

Vi ønsker at alle som bor hos oss skal ha et godt og trygt hjem og ber deg om å ta vare på boligen, bidra til et godt bomiljø og følge husordensreglene i leieperioden. Det hender at boligen har behov for vedlikehold og reparasjoner. Noe er ditt ansvar, mens andre ting er kommunens ansvar som eier.

Som leietaker i en kommunal utleiebolig, har du både rettigheter og plikter. Leiekontrakten din og husleieloven beskriver dette nærmere, i tillegg finner du mer informasjon om dette i brosjyren som ble delt ut sammen med leiekontrakten.

Les brosjyren

Leiligheten overtas fra kommunen som den er. Alle leietakere har ansvar for å ta vare på sin bolig, inkludert indre vedlikehold i boligen, mindre reparasjoner og rengjøring av boligen. Når du flytter ut av boligen, skal den være i samme stand som da du overtok den, med unntak av normal slitasje. Du må erstatte all skade som skyldes deg og/eller andre i din husstand. Dette gjelder også om andre har hatt adgang til boligen eller eiendommen.

Når du skal flytte må du fylle ut oppsigelsesskjema som leveres på Servicesenteret. Oppsigelsestiden er 1 måned dersom ikke annet er avtalt i kontrakten.

Når leiligheten er ferdig ryddet og rengjort må du avtale tidspunkt for overlevering av boligen til boligkontoret.

Oppsigelsesskjema og kontaktinformasjon for overlevering.

Til toppen