Hvordan forhindre rotter?

Innhold

Har du oppdaget rotter i eller rundt din bolig, eller i ditt nabolag? Lurer du på hva du skal gjøre?

Alle grunneiere har ansvar for å forebygge slik at man reduserer risikoen for rotter på eiendommen. 

  • Sørg for at lokket på søppelbeholderen er ordentlig lukket.
  • Pass på at beholderen ikke blir overfylt. Unngå å sette avfall ved siden av.
  • Unngå å sette søppelbeholderen inntil gjerde eller hegn som rottene kan klatre på.
  • Sørg for at en eventuell egen kompostbinge for matavfall er helt tett.
  • Hold hagen ryddig. Fjern gress og busker inntil huset. Unngå å lagre hageavfall, det kan leveres gratis i Pasadalen.
  • Fjern nedfallsfrukt jevnlig.
  • Unngå å mate husdyr utendørs slik at mat blir tilgjengelig for rottene.
  • Unngå å mate fugler, rådyr og lignende på en slik måte at det er risiko for at mat faller ned på bakken og dermed blir tilgjengelig for rotter.
  • Unngå å kaste matrester og fett i toalett eller sluk, da dette er mat for rottene i kloakken.
  • Tett små sprekker eller åpninger i mur, vindu eller dør som er større enn 6 mm. Metallnetting kan benyttes på kjellervinduer og ventilasjonsåpninger i grunnmuren og over sluk i kjellerrom.

På vår nettside kan innbyggerne melde ifra om rotteobservasjoner. Miljørettet helsevern i Grenland følger opp henvendelser som krever tiltak og bidrar med råd og veiledning.

I områder hvor kommunen graver vann- og avløpsledninger, blir det gjort forebyggende tiltak og satt opp feller.

Til toppen