Kunngjøringer

Innhold

Planer som er varslet igangsatt

Arealplaner 

Plannavn Uttalefrist
Ingen planer for øyeblikket.  

Andre planer 

Plannavn Uttalefrist
Ingen planer for øyeblikket.  


Utbyggingsavtaler

Varsel om igangsetting av arbeid med utbyggingsavtaler, fremforhandlede utbyggingsavtaler som legges på høring og godkjente utbyggingsavtaler/ justeringsavtaler finner du på kommunens informasjonsside om utbyggingsavtaler.


Saker hvor kommunen ber om innspill

Sak Innspillfrist
Frogner ring - varsel om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale  
Tømmerkaia og Smieøya - forslag til utbyggingsavtale på offentlig ettersyn 20.11.2023

Planer, planprogram, forskrifter, søknader som er på høring og offentlig ettersyn

Vi vil gjerne høre hva du mener om planene nedenfor. 

Arealplaner

Plannavn Høringsfrist
Detaljregulering for Amtmand Aalls gate 71-83 06.01.2024

Andre planer

Plannavn Høringsfrist
Ingen planer for øyeblikket.  

Andre saker som ligger på høring / offentlig ettersyn

Forskrifter Høringsfrist

Ingen saker for øyeblikket.

 


Navnesaker 

Sted Høringsfrist
Ingen saker for øyeblikket.  

Kunngjøring av godkjente planer 

Arealplaner

Plannavn Klagefrist
Ingen planer for øyeblikket.  


Andre planer

Plannavn Klagefrist
Ingen planer for øyeblikket.  

 

Andre kunngjøringer fra Skien kommune

Politiske møter og lokalutvalgsmøter

Innkjøpskonkurranser 

Skien kommune utlyser innkjøpskonkurranser via Doffin.no

Søk i Doffin

Til toppen