Informasjon om meddommerverv

Innhold

Å stille opp som meddommer er et samfunnsansvar vi har alle sammen. Bystyret velger meddommere til tingretten, til lagmannsretten og til særskilt utvalg for jordskiftesaker. I tillegg innstilles det en liste på skjønnsmedlemmer, som velges av fylkestinget.

Neste valg av meddommere for perioden 01.01.25 – 31.12.28 skjer før sommeren 2024 og kunngjøres i lokalaviser og kommunens nettsider på forhånd.
Det er ikke anledning til å søke om meddommerverv før utlysning.

Deg ser vi spesielt etter:
Har du spesiell kompetanse innenfor områdene plan- og reguleringssaker, verdifastsettelse, bruk/drift av eiendom, bygg og anleggsvirksomhet og økonomi/revisjon og regnskap er du spesielt ønsket, men det er også behov for andre kvalifikasjoner.
Å være meddommer er en samfunnsplikt, og er en viktig og nyttig jobb for demokratiet. Antall meddommere skal gjenspeile befolkningen.

Dette krever vi:
For å kunne bli meddommer må du ha norskkunnskaper, forstå norsk tale og tekst - og selv uttrykke deg på norsk.
I tillegg vurderer vi personlig egnethet. Det betyr at du kan følge forhandlingene i retten, forstå de problemstillinger saken reiser, ta stilling til problemstillingene og gi uttrykk for meningene dine.
Nedre aldersgrense er 21 år og øverste er 70 år. Du må være bosatt i Skien kommune, ha normale kunnskaper og evne til å bruke digitale verktøy.

Hvor ofte?
En meddommer må påregne å tjenestegjøre i om lag to saker pr. år.

Spørsmål kan rettes til Simon Ballestad på mobilnummer 90 86 76 76 eller post@skien.kommune.no

Til toppen