SLT samordner og koordinerer rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid for barn og unge i Skien. Gjennom SLT-modellen sikrer vi tverrfaglig innsats inn mot utfordringer tilknyttet, rus, kriminalitet, radikalisering, ekstremisme, utenforskap, psykisk og fysisk helse. SLT har tidlig innsats som en av sine fokusområder og arbeider for og med hele familien. Politi, barnevern, forebyggende helse, fritid, skole, støttetjenester (SPT, PPT), FAU-er, idretten og frivilligheten er alle aktører inn i SLT-arbeidet.

Til toppen