- tilstede på alle skoler

Skolehelsetjenesten omfatter helsefremmende og forebyggende arbeid i alle grunnskoler og videregående skoler i kommunen. Skolehelsetjenesten er hjemlet i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (helse- og omsorgstjenesteloven) og Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Til toppen