Barnevernets arbeidsmåter

Innhold

Barnevernet har en rekke oppgaver:

  • Gir råd og veiledning til foreldre, ansatte i barnehager og skoler osv. 
  • Gjennomfører undersøkelser når det er grunn til bekymring for om et barn får god nok omsorg og har gode nok vilkår for oppveksten sin. 
  • Vedtar og gjennomfører hjelpetiltak i samarbeid med foreldre og barn.
  • Når det er ikke er tilstrekkelig å sette inn hjelpetiltak i hjemmet, fremmer barnevernet krav om at barnet skal flyttes til fosterhjem eller institusjon. Det er Fylkesnemnda som avgjør om det offentlige skal overta omsorgen for et barn. Avgjørelsene i Fylkesnemnda kan ankes til Tingretten.
  • Når det er akutt fare for et barn, fordi det ikke har tilgjengelige omsorgspersoner eller det er farlig å være i hjemmet, kan barneverntjenesten hasteflytte et barn til et trygt hjem.
  • Samarbeider med andre offentlige tjenester om det enkelte barn og familien.
Shutterstock 2126146814 W1920
Til toppen