NIBIO med ny rapport om elgbeitetaksering

Innhold

I november 2023 forelå det en ny elgbeitetaksering for Skien, Porsgrunn og Siljan kommuner.

For å få en bedre oversikt over beitegrunnlaget for elg, gjennomførte NIBIO i 2022 og 2023 på oppdrag fra Grenland landbrukskontor en taksering av elgbeite i de tre kommunene.

Et av resultatene fra takseringen er at «beitepresset fra hjortedyr de siste 5-10 årene har vært over plantenes tåleevne for rogn, selje og eik i alle delområdene der disse finnes, samt for furu i vest og bjørk i nord».

Rapporten inneholder også anbefalinger til forvaltningen og grunneiere om hvordan beitet kan bedres.

NIBIO-rapporten om elgbeitetakseering kan leses i sin helhet her.

Til toppen