Videre planlegging av Ibsenbiblioteket er i gang

Innhold

Entreprenør og rådgivere er på plass, og de som vant arkitektkonkurransen er med videre.

JAC studio ble tidligere i vår valgt som rådgivere for å jobbe med opplevelser i bygget - for helheten og Sølvåren spesielt. Opplevelser og design i Ibsenbiblioteket skal tilby en reise og et miljø som er sterkt forankret i møtet med Ibsen og Skien. Kengo Kumas åpne og humanistiske tilnærming til arkitekturen skal sees i samspill med opplevelser og formidling. 

Kunstkomiteen er på plass, og Eirin Støen og Helga Maria Nordby er valgt som kunstkonsulenter. Komiteen består i tillegg av arkitektene Kengo Kuma og MAD og representanter fra Skien kommune (administrasjon og politikk).  

De ulike aktørene som utgjør teamet som skal utvikle og prosjektere Ibsenbiblioteket:

  • Backe Vestfold og Telemark Entreprenør
  • Norconsult – Rådgivere
  • VIAM – Teknisk prosjektledelse
  • Grunnteknikk – Grunn
  • JAC studio - rådgivere opplevelsesdesign
  • SLA landskap - Landskap
  • Kengo Kuma og MAD arkitekter - arkitekter
  • Skien kommune - byggherre og brukere

Vi er i gang med fase 1 som skal vare ut 2024. I løpet av denne perioden har vi noen milepæler beskrevet nedenfor.

Modell som viser arbeidsprosesser og milepæler i fase 1.

I midten av mai gjennomførte vi en oppstartsamling med rundt 40 deltakere fra entreprenør, rådgivere, arkitekter og Skien kommune.

Oppstartssamling hvor arkitektene presenterer for deltakerne
Presentasjon ved arkitektene.
Deltakerne er på befaring på tomta der bygget skal komme.
Befaring der Ibsenbiblioteket skal bygges.
Tre av deltakerne jobber i gruppe.
Gruppearbeid.
Deltakere
Oppsummering av gruppearbeid.

Les mer om Ibsenbiblioteket.

Til toppen