Utvider på Lyngbakken

Innhold

Nå starter arbeidet med å utvide Lyngbakken bo- og behandlingssenteret med 64 plasser.

Det betyr at Lyngbakken bo og behandlingssenter som sto ferdig med 64 plasser i 2014, vil få 128 plasser. 

De nye plassene er:

  • 32 ordinære sykehjemsplasser i 2. etg.
  • 16 skjermede plasser og 16 forsterkede plasser i 1. etg. - alle innrettet for personer med ulike typer demens. 

Onsdag 5. juni markerte politikere, administrasjon og entreprenør oppstarten da utvalgsleder Karianne Hansen satt første spadetak for byggeprosjektet.

Utvalgsleder Karianne Hansen markerte oppstart av prosjektet med et spadetak.

Utvidelsen skal etter planen stå ferdig i desember 2025. Nybygget blir totalt ca. 6.500 m2 og oppføres i 2 etasjer, med kjeller under deler av bygget. 

Prosjektet er utviklet i samspill med Veidekke entreprenør, arkitekter og øvrige rådgivere. Gjennom samarbeidet har vi i fellesskap kommet frem til funksjoner, løsninger og kvaliteter som gjør at Skien kommune nå kan inngå totalentreprisekontrakt og starte byggingen. Målet er å videreføre dette gode samarbeidet inn i byggefasen. 

Finansieringen av utbyggingen ble vedtatt av bystyret torsdag 30.05.24, med en total kostnadsramme på 451 millioner kroner. 

Prosjektets miljømål er 40% reduksjon i klimagassutslipp i forhold til referansebygg. Bygget leveres i energiklasse A og byggeplassen utføres fossilfritt.

Utbyggingen blir gjennomført mens Lyngbakken bo- og behandlingssenter er i full drift i byggeperioden. Vi legger vekt på at beboere, pårørende, besøkende og ansatte ivaretas på en god måte. 

Bilde Lyngbakken Bo Behandlingssenter Krediteres Bølgeblikk Arkitekter
Illustrasjonen viser Lyngbakken etter utvidelsen. Illustrasjon: Bølgeblikk arkitekter
Arbeidet Med Lynbakken 2 Har Startet W1920
Entreprenør klargjør området der det nye bygget skal stå.
Til toppen