Sommer i tilrettelagte tjenester

Innhold

I sommer tar mange av våre ansatte ferie, og vi får studenter som sommervikarer.

For å sikre at sykepleie- og vernepleiekompetanse er tilgjengelig hele sommeren,  har vi i år valgt å opprette et eget team. Deltakerne i teamet har fått opplæring, og er en faglig ressurs for alle de tilrettelagte boligene denne sommeren. 

Målet er at vi benytter den kompetansen vi har til nytte for flest mulig. 

Til toppen