Internanalyse og stedlig tilsyn

Innhold

Kommunen gjennomgår alvorlig hendelse med Alarmsentralen og hjemmetjenesten, som følges opp av Helsetilsynet.

I starten av juni ble en person funnet død i sitt hjem. Vedkommende hadde trygghetsalarm med tilkobling til Alarmsentralen.  

Kommunen er i gang med å gjennomgå hendelsesforløpet for å forstå hva som har hendt og vurdere tiltak som kan bidra til å styrke pasientsikkerheten.   

Hendelsen ble vurdert av kommunen å være meldepliktig til Helsetilsynet. Helsetilsynet har besluttet å gjennomgå hendelsen og gjennomføre et stedlig tilsyn. 

Tilsynet og kommunens interne analysearbeid er unntatt offentlighet så lenge det pågår. Vi kan heller ikke kommentere detaljer i saken av personvernhensyn. Når Helsetilsynets konklusjoner er endelige og våre vurderinger av systemforbedringer er klare, vil vi informere om dette på våre hjemmesider. 

Les mer om tilsynsordninger generelt her: Varsling og tilsynsordninger

Til toppen