Er du pårørende? Vi vil høre fra deg.

Innhold

Skien kommune kartlegger opplevelsen av å være pårørende til de som mottar kommunale helse- og omsorgstjenester.

Illustrasjon for pårørende undersøkelsen ivaretatt. Mennesker i ulike aldre, dokumenter, digitale nettverk.

Som pårørende er du ofte pasienten eller brukerens viktigste støtte. Dine erfaringer er viktig kunnskap for kommunen når vi utformer og utvikler tjenestetilbudet vårt. 

Undersøkelsen er anonym og du kan svare på den i perioden 1. desember 2023 til 31. mars 2024. 

Trykk her for å svare på undersøkelsen

Hvem kan svare på undersøkelsen?

 • Alle over 18 år som er pårørende til noen som mottar kommunale helse- og omsorgstjenester.
 • Du kan være i familiær relasjon, og du kan også svare om du har en annen relasjon, for eksempel om du er en venn eller nabo. 

Hva skal resultatene fra undersøkelsen brukes til? 

Vi bruker resultater fra undersøkelsen til å få økt kunnskap om hvordan pårørende opplever seg ivaretatt, og hvordan vi kan bli bedre både i møter med pårørende og i tjenestetilbudet i stort. 

Hva innebærer det for deg å delta? 

 • Du får spørsmål om hvordan du som pårørende opplever å bli inkludert og ivaretatt av helse- og omsorgstjenestene i kommunen tjenestemottaker bor.
 • Alle spørsmål er avkrysningsspørsmål. Det er ikke mulig å skrive utfyllende svar eller stille spørsmål.
 • Dersom du har noe du ønsker å snakke med ansatte i tjenestene om, må du derfor kontakte dem direkte.
 • Det tar ca. 10-20 minutter å gjennomføre undersøkelsen, avhengig av svarene du gir.
 • Dine svar sendes ikke inn før du godkjenner dette på siste side av undersøkelsen.
 • Dersom du angrer på din deltakelse, kan du trekke deg fra undersøkelsen innen en uke etter at du besvarte undersøkelsen. 

Hvem er ansvarlig for undersøkelsen? 

 • Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester, Innlandet (Oppland), ved Gjøvik kommune er ansvarlig for undersøkelsen.
 • Destino AS behandler personopplysninger på vegne av Gjøvik kommune og alle som er med i undersøkelsen. 

Personvern ivaretas, kun anonyme data kan hentes ut

 • Dine opplysninger behandles konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket.
 • De som får tilgang til å hente ut resultater fra undersøkelsen har kun tilgang til anonyme data. Data fra enkeltpersoner er kombinert på en slik måte at det ikke er mulig å identifisere enkeltpersoner, hverken direkte eller indirekte.

Hvis du har spørsmål om selve spørreundersøkelsen eller ønsker å trekke ditt samtykke, kan du kontakte post@pårørendeundersøkelsen.no

Les mer om pårørendeundersøkelsen.

Til toppen