Samfunnssikkerhet og beredskap

Innhold

Akutthjelp/Emergency help

Brann 110 - Brann og akutt forurensing
Politi 112 - Politi og redningssentral. Politiet: 02800
Medisinsk nødhjelp 113 - Lege, ambulanse
Giftinformasjon 113 eller 22 59 13 00

Når du ringer ett av nødnumrene husk å si: 

 • Hvem du er
 • Hva som har hendt
 • Hvor du ringer fra

Hva skjer hvis strøm, mobil eller internett ikke virker, og du trenger nødhjelp?

 • Du finner brann, politi og ambulanse, på Skien brannstasjon hele døgnet.
 • På dagtid kan kommunens sykehjem og bydelshus bistå med å bestille nødhjelp.

What happens if electricity, phone and internet does not work, and you are in need of emergency assistance?

 • You will find assistance, police and ambulance at Skien fire station 24/7.
 • During daytime the municipality nursing homes and municipal halls can assist you with ordering emergency aid.
Kartet viser hvor du finner brannstasjon, bydelshus og sykehjem i Skien.
Kartet viser hvor du finner brannstasjon, bydelshus og sykehjem i Skien. The map shows where the fire station, municipal halls and nuring homes are.

Vakttelefoner/Medical and preparedness phones 

Legevakt, overgrepsmottak og psykososialt kriseteam, tlf: 116 117
Telefonen er døgnbemannet

Besøksadresse: 
Ulefossvegen 55, 3730 Skien

Åpningstider:

Hverdager fra kl. 16.00 - 08.00
Helger og høytider: Hele døgnet 

Ved behov for legehjelp utenom legevaktens åpningstid, kontakt din fastlege. 

Krisesenteret i Telemark: 35 50 38 00
Barnevernsvakta i Grenland: 90 05 33 04 
Skien servicesenter og teknisk vakt: 35 58 10 00

Varsling ved gassfare/Warning of gas hazards

Ved fare eller gassutslipp vil Sivilforsvarets varslingsanlegg bli brukt. Lytt på NRK Telemark på DAB eller Radio Grenland på FM eller søk informasjon på nett. Følg meldinger fra politi eller redningsledelse. Telefon skal bare brukes til viktige samtaler for ikke å belaste telefonnettet unødig. 

Ved varsling av gassfare, se varslingsplakaten.

Råd om egenberedskap/Advice on preparing for emergencies

Hvis strømmen blir borte eller du blir isolert av været i flere dager, bør du være rustet til å klare deg selv noen dager. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har konkrete råd til hva man bør ha hjemme for å være forberedt på en eventuell krise.

Her er konkrete råd og tips fra DSB

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har i samarbeid med Norges Blindeforbund utarbeidet brosjyren «Du er en del av Norges beredskap» for svaksynte og blinde som leser punktskrift. Hent opp brosjyren som lydfil.

Beredskap i Grenland

Kommunene i Grenland samarbeider om forbedring og kvalitetsutvikling av den kommunale beredskapen. Hver enkelt kommune har ansvaret for tiltak som iverksettes i egen kommune som følge av en større ulykke eller krise, men vi jobber kontinuerlig for å kunne støtte og hjelpe hverandre på tvers av kommunegrensene.

På grenlandssamarbeidet.no finner du felles bakgrunnsstoff og beredskapsinformasjon for Grenlandskommunene. 

Tilfluktsrom/Air-raid shelter

Spørsmål og svar om tilfluktsrom

I Skien er det ca. 30 000 plasser ved private tilfluktsrom, som for eksempel ved skoler og store boligblokker. Oversikten over private tilfluktsrom er unntatt offentlighet etter offentleglova § 21, av hensyn til nasjonale beskyttelseshensyn. DSB er restriktive med å utlevere lister over private tilfluktsrom ettersom private tilfluktsrom er del av beskyttelseskonseptet i krig, og offentliggjøring vil kunne medføre skade for nasjonale sikkerhetsinteresser jf. offentleglova § 21. Les mer på sivilforsvarets nettsider

Det er også 1898 plasser i offentlige tilfluktsrom.

Adresseliste over offentlige tilfluktsrom i Skien:

 1. Schweigaardsgt. 11 (Tidl.Politihuset)
  Antall plasser: 498
 2. Gråtenmoen terr. 16, Tamburlund
  Antall plasser: 400
 3. Nedre Hjellegt 9
  Antall plasser: 325
 4. Bj.Bjørnsonsgt 6, Betanien Hospital
  Antall plasser: 150
 5. Gampedalsvegen 4
  Antall plasser: 390

Se kart over de offentlige tilfluktsrommene.

Atomberedskap

Les om atomberedskap på nettsidene til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet.

Kontakt

 • Beredskapskoordinator Carina Halvorsen
Til toppen