Betale fakturaer fra Skien kommune

Innhold

Spørsmål om faktura 

Har du spørsmål om innholdet i en faktura eller fakturagrunnlaget, kan du kontakte vårt sentralbord på telefon 35 58 10 00 for å komme i kontakt med riktig enhet. 

Har du spørsmål om betaling av eiendomsskatt og kommunale krav, kan du kontakte Regnskap og innfordring på telefon 35 58 10 50/90 40 68 23 eller e-post innfordring @skien.kommune.no.

Kontonummer og KID

Kontonummer og KID finner du på fakturaen.

Skien kommunes kontonummer for innbetaling av kommunale krav er: 1503.39.42173.

Eiendomsskatt

I Skien kommune skrives det ut eiendomsskatt på all fast eiendom, inkludert næringseiendommer, samt verk og bruk og ubebygde tomter. Inntektene fra eiendomsskatten går i sin helhet til Skien kommune, og bidrar til finansieringen av de kommunale tjenestene.

Fakturaer

Forfallsdatoen på alle fakturaer er den 20. i alle måneder. Hvis du betaler kommunale avgifter tre ganger i året er forfallsdatoene 20. februar, 20. juni og 20. oktober.

Hvis du har valgt månedlig faktura for kommunale avgifter betaler du etterskuddsvis. Det vil si at betalingsfristen for januarfakturaen er 20. februar. 

Registrere hvem som skal betale kommunale avgifter på eiendom

Du registrerer digitalt hvem som skal betale faktura for kommunale eiendomsavgifter.

Endre betaler for kommunale avgifter

Digitale fakturaer

Vi anbefaler våre kunder å benytte digitalt utsendte fakturaer som avtalegiro, eFaktura, Vipps, Digipost, eboks og e-post. 

Ta kontakt med banken din hvis du har spørsmål om:

  • Avtalegiro, eFaktura og Vipps.
  • Faktura som ikke er  mottatt i nettbank.
  • Endring av e-postadresse for varsling av eFaktura eller avtalegiro med eFakturavarsling.
Faktura i Digipost/eBoks

Hvis du har digital postkasse, kan du få faktura i den. Dette gjelder ikke hvis du har avtale om eFaktura eller avtalegiro med kommunen, da vil du motta faktura gjennom disse kanalene som før.

Har du problemer med Digipost, finner du informasjon på nettsiden til Digipost  eller du kan ta kontakt med deres kundeservice på telefon 22 03 00 00.

Faktura som vedlegg i e-post

Hvis vi har din e-post adresse i vårt system, kan du få faktura som vedlegg i en e-post. Dette gjelder kun hvis du ikke bruker en av de digitale kanalene som er nevnt ovenfor.

Faktura i postkassen?

Hvis du ikke benytter deg av noen av de digitale kanalene vi har omtalt her, vil du få fakturaen din i postkassen på samme måte som før. Den eneste forskjellen du vil merke er at fakturaen ser litt annerledes ut. Blanketten har ikke girodel i bunnen, men du kan bruke den til å sende brevgiro.

Dette gjør du før du sender den som brevgiro:

  • Signer den nye regningen med din underskrift og dato
  • Kontroller at fakturaen inneholder kredittkonto, beløp og KID - nummer
  • Legg ved følgeseddelen
  • Send inn Brevgiro konvolutten

Månedlig fakturering

Du kan velge om du vil betale kommunale avgifter 3 eller 12 ganger i året. Standard antall fakturaer er tre ganger i året. Ønsker du faktura hver måned, trykk på boksen nedenfor og fyll ut skjemaet.

Vi gjør oppmerksom på at skjema for månedlig faktura må fylles ut innen følgende frister:

  • Registrerer du skjemaet før 1. mai betaler du tidligere 2. termin til forfall 20. juni
  • Registrerer du skjemaet før 1. september betaler du tidligere 3. termin til forfall 20. oktober
  • Registrerer du skjemaet før 1. desember betaler du tidligere 1. termin til forfall 20. januar.

Vi oppfordrer deg til å velge elektronisk faktura, det sparer miljøet og deg og oss for tid. Ønsker du månedlig faktura på papir vil det påløpe et miljøgebyr på 40 kroner per faktura. Miljøgebyret kommer i en egen faktura to ganger i året.

Forfallsdatoen på alle fakturaer er den 20. i alle måneder. Du betaler etterskuddsvis. Det vil si at betalingsfristen for januarfakturaen er 20. februar. 

Registrer betaling av kommunale avgifter hver måned
Til toppen