Betale fakturaer fra Skien kommune

Innhold

Gjelder din henvendelse eiendomsskatt eller kommunale avgifter kan du kontakte Regnskap og innfordring på telefon 35 58 10 50.

Eiendomsskatt

I Skien kommune skrives det ut eiendomsskatt på all fast eiendom, inkludert næringseiendommer, samt verk og bruk og ubebygde tomter. Inntektene fra eiendomsskatten går i sin helhet til Skien kommune, og bidrar til finansieringen av de kommunale tjenestene.

Fakturaer

Forfallsdatoen på alle fakturaer er den 20. i alle måneder. Hvis du betaler kommunale avgifter tre ganger i året er forfallsdatoene 20. februar, 20. juni og 20. oktober.

Hvis du har valgt månedlig faktura for kommunale avgifter betaler du etterskuddsvis. Det vil si at betalingsfristen for januarfakturaen er 20. februar. 

Fakturaspørsmål

Har du spørsmål til innholdet i en faktura kan du kontakte enheten som har utstedt fakturaen. Ring vårt sentralbord på på telefon 35 58 10 00 for å komme i kontakt med riktig enhet. 

Vi oppfordrer deg til å velge eFaktura.

Har du spørsmål om betaling av eiendomsskatt eller kommunale krav kan du kontakte Regnskap og innfordring på telefon 35 58 10 50 eller e-post innfordring@skien.kommune.no.

Du kan også avtale et møte med oss på telefon 35 58 10 50 eller møte opp utenfor våre lokaler i Landmannsgården i Kongensgate 9, inngang fra Skistredet, og kontakte oss per telefon. Vi vil komme ut og åpne for deg. 

Digitale fakturaer

Skien kommune gjennomgår sine tjenester med sikte på økt bruk av digitale verktøy.

Har du spørsmål,  kan du kontakte oss på tlf 35 58 10 60 eller epost regnskap@skien.kommune.no

Digitale fakturaer

Alle fakturaer blir forsøkt sendt digitalt, som eFaktura, AvtaleGiro, Vipps regning, digital postkasse (Digipost eller eBoks) eller som vedlegg i en e-post. Hvis dette ikke er mulig vil fakturaen bli levert som papirfaktura i postkassen din.

Avtalegiro

Dersom du som kunde har AvtaleGiro, vil betalingsvarselet bli forsøkt distribuert digitalt. Fakturablanketten vil ikke ha noen girodel til brevgiro. En god løsning for deg som ikke har nettbank eller andre digitale løsninger vil da være å opprette AvtaleGiro, så får du tilsendt belastningsoppgave i posten.

eFaktura

eFaktura er vår mest foretrukne distribusjonskanal. eFakturaavtale oppretter du i banken din. Med eFaktura kan du være sikker på at fakturaen kommer kjapt frem, samt at den er ferdig utfylt så du slipper å taste kontonummer, KID og beløp.

Les om hvordan du oppretter eFaktura 

Faktura via Vipps

Vii har mulighet for å tilby Vipps regning. Dette forutsetter at du bruker Vipps, og har aktivert Vipps regning inne i appen.

Faktura i Digipost/eBoks

Hvis du har digital postkasse kan du få faktura i den. Gjelder ikke hvis du har avtale om eFaktura eller avtalegiro med kommunen, da vil du motta faktura gjennom disse kanalene som før.

Faktura som vedlegg i e-post

Hvis vi har din e-post adresse i vårt system kan du få faktura som vedlegg i en e-post. Gjelder kun hvis du ikke bruker en av de digitale kanalene som er nevnt ovenfor.

Faktura i postkassen?

Hvis du ikke benytter deg av noen av de digitale kanalene vi har omtalt her, vil du få fakturaen din i postkassen på samme måte som før. Den eneste forskjellen du vil merke er at fakturaen ser litt annerledes ut. Blanketten har ikke girodel i bunnen, men du kan bruke den til å sende brevgiro.

Dette gjør du før du sender den som brevgiro:

  • Signer den nye regningen med din underskrift og dato
  • Kontroller at fakturaen inneholder kredittkonto, beløp og KID - nummer
  • Legg ved følgeseddelen
  • Send inn Brevgiro konvolutten

Månedlig fakturering

Du kan velge om du vil betale kommunale avgifter 3 eller 12 ganger i året. Standard antall fakturaer er tre ganger i året. Ønsker du faktura hver måned, trykk på boksen nedenfor og fyll ut skjemaet.

Vi gjør oppmerksom på at skjema for månedlig faktura må fylles ut innen følgende frister:

Registrerer du skjemaet før 1. mai betaler du tidligere 2. termin til forfall 20. juni

Registrerer du skjemaet før 1. september betaler du tidligere 3. termin til forfall 20. oktober

Registrerer du skjemaet før 1. desember betaler du tidligere 1. termin til forfall 20. januar.

Vi oppfordrer deg til å velge eFaktura, det sparer miljøet og deg og oss for tid. Ønsker du månedlig faktura på papir vil det påløpe et miljøgebyr på 40 kroner per faktura. Miljøgebyret kommer i en egen faktura to ganger i året.

Forfallsdatoen på alle fakturaer er den 20. i alle måneder. Du betaler etterskuddsvis. Det vil si at betalingsfristen for januarfakturaen er 20. februar. 

Månedlig kommunale avgifter

Kontonummer og KID

Kontonummer og KID finner du på fakturaen.

Skien kommunes kontonummer for innbetaling av kommunale krav er: 1503.39.42173

Til toppen