Bedre struktur og kvalitet i skolen

Innhold

Kommunen skal gjennomgå hvordan framtidas barnehage- og skolestruktur skal være.

-Målet er å sikre høy kompetanse, ha gode tverrfaglige miljøer, bærekraftighet i et langt perspektiv – samt en mer kostnadseffektiv drift, sier kommunalsjef for oppvekst, Robert Rognli.

- At vi får færre barn betyr at det kommer færre elever til barnehager og skoler. Elevnedgangen i 2035 kan bli så høy som 10 prosent. Det får følger for hvordan vi skal drifte skolene våre framover, sier han.

Spesielle behov

Andel barn og elever med spesialpedagogisk oppfølging i Skien kommune er omtrent som på landsgjennomsnittet. Skien skiller seg ut ved en høyere andel elever som får sitt skoletilbud utenfor det ordinære skoletilbudet. I gjennomsnitt er andel timer til spesialundervisning mer enn 20 % av lærertimer totalt. På ungdomstrinnet er andelen timer til spesialundervisning mer enn 26 %. Det vil si at 1 av 4 kroner til opplæring på ungdomstrinnet disponeres til om lag 10 % av elevene.

- Det vi skal se på nå er hvordan vi jobber med tjenestene. Det kan høres ut som et rent sparetiltak, men handler mest om kvaliteten vi gir og hvordan vi kan jobbe mer inkluderende enn vi gjør i dag, sier han.

Opplæringsloven er også i endring, i retning av mer og bedre praksis innenfor det ordinære tilbudet. Spesialpedagogene skal få en ny rolle og i større grad jobbe med veiledning av barnehager og skoler, og dermed bidra til å heve kompetansen til alle som jobber med barn og unge. Det samme gjelder for ansatte i PPT som skal jobbe mer med veiledning i barnehager og skoler.

Utredningen vil foregå i 2024 og det vil bli lagt opp til involvering av brukergrupper og ansatte underveis. Sannsynligvis vil utredningen med konklusjoner lagt frem til politisk behandling høste 2024.

 

Til toppen