Tema: Temaplanen for Oppvekst

Innhold

Oppvekst i Skien jobber 2023 uten ny temaplan for kommunaområdet

Høsten 2023 er utkast til temaplan lagt ut til høring for så å endelig vedtas i november.  Høringsutkastet finner du her 

Høringsutkast til ny temaplan for Oppvekst Presentasjonen til kommunalsjef
Til toppen