Tema: Pedagogisk analyse

Innhold

Tema: Pedagogisk analyse v/ leder av PP-tjenesten Kim Aas
Pedagogisk analyse er en analyse- og tiltaksmodell som grunnskolene i Skien bruker i vanskelige og vedvarende situasjoner rundt elever. 

Kims Aas' presentasjon om pedagogisk analyse

Til toppen