Tema: Den digitale skiensskolen

Innhold

Tema: Digitale plattformer og verktøy i Skiensskolen v/ oppvekstfaglig rådgiver Yngvar Næss Høie
Skien grunnskole bruker et utvalg digitale verktøy og plattformer . Denne økta blir det er gjennomgang av hvilke plattformer som forventes at du som lærer bruker i din undervisning og i elevforvaltningen.

Oversikt over digitale verktøy

Til toppen