Måkene er fredet

Innhold

Skien kommune får mange henvendelser om måker og utfordringer med at de forsvarer egg og unger. Alle måker er fredet.

Forekomsten av måker har gått kraftig ned på kysten. De finner ikke lenger nok mat i sjøen, og trekker inn mot bebyggelsen. Vi ønsker å minne om følgende:

Du kan ikke røre reder eller fjerne egg og måkeunger. Hvis det er prekært og må fjernes, ta kontakt med Statsforvalteren. Ifølge viltforskriften § 3-6 er det kun Statsforvalteren som kan gi fellingstillatelse på fiskemåke som er den vanligste måkearten som hekker i bynære strøk.

Du kan forebygge måkeplagene tidlig på våren ved å sette opp stengsler på tak og lignende der måker kan tenke seg å hekke. Les mer om hvordan du forebygger.

De fleste måker vil forsvare egg og unger mot potensielle farer, noe de gjør med skrik og stupdykking mot det som de oppfatter truer ungene deres. Dette er skinnangrep, ikke hakking. For å beskytte deg, kan du holde armen, en stokk, paraply eller lignende opp i luften når måkene foretar stupangrepene.

Til toppen