Båndtvangen opprettholdes

Innhold

Selv om det er mindre snø nå, er det fremdeles vanskelige forhold for rådyrene. Derfor opprettholdes båndtvangen litt til.

I bynære strøk er det nå relativt lite snø, mens det ellers i kommunen er varierende snøforhold. Mange steder er snøen dyp, og det er nylig observert rådyr som sliter med å ta seg fram. Rådyrene har brukt en uforholdsmessig stor andel av energireservene sine, noe som medfører at vi nå begynner å finne både døde og svært avkreftede rådyr.

Skulle en hund jage et rådyr i en slik forfatning, vil det skape enda mer stress for et allerede utsatt dyr.

Det er grunnen til at vi innførte ekstraordinær båndtvang. Vi følger med på situasjonen, og opphever båndtvangen så snart det er forsvarlig.

 

Til toppen