Tilskuddskurs for lag og foreninger i Skien

Innhold

Skien kommune inviterer representanter fra frivillige lag og foreninger til kurs om tilskudd tirsdag 16. april.

Kurset er kl. 18.00–20.00 i Peer Gynt, Ibsenhuset.

På kurset vil Frode Iversen fra Tilskuddsportalen gi en innføring i:

  • Tilskudd generelt og hvordan forvaltere prioriterer.
  • Tips til bedre søknadsskriving.
  • Hvordan bruke Tilskuddsportalen for lag og foreninger.
  • Alternativer når tilskuddet uteblir.

Tilskuddsportalen er et digitalt oppslagsverk med over 2700 søkbare tilskudd. Dette er et verktøy som gir deg god oversikt over alle aktuelle tilskuddsordninger som finnes. Skien kommune abonnerer på Tilskuddsportalen, og dermed kan portalen brukes gratis av alle frivillige lag og foreninger i Skien.

Arrangementet er gratis, men du må melde deg på i forkant. 

Meld deg på kurset her
Til toppen