Skien kommunes bevaringspris

Innhold

Slusemesterboligen i Løveidvegen 117 får Skien kommunes bevaringspris i 2023.

Tor Kjetil Gardåsen og Steinar Arntzen fra Telemarkkanelens venner og Telemarkskanalen FKF sammen med ordfører Marius Roheim Aarvold, kultursjef Guro Honningdal og Margareth Hellkås Staurheim, Else M Skau, Tu-Uyen Phan-Nguyen fra priskomiteen..
Tor Kjetil Gardåsen og Steinar Arntzen fra Telemarkkanelens venner og Telemarkskanalen FKF sammen med ordfører Marius Roheim Aarvold, kultursjef Guro Honningdal og Else M. Skau, Margareth Hellkås Staurheim og Tu-Uyen Phan-Nguyen fra priskomiteen.

Prisen er på 10 000 kroner og en plakett til å henge på huset som et synlig bevis. 

Begrunnelse

Telemarkkanelens venner har restaurert boligens fasader og hage tilbake til opprinnelig uttrykk i senempire/sveitserstil ca. 1860-1905. Dette er gjort med antikvarisk rekonstruksjon av vinduer, fasadedetaljer, dekorelementer og å male opp fasadene i gamle farger. Det er lagt vekt på høy antikvarisk og håndverksmessig kvalitet i de arbeidene som er utført. Omramminger rundt dører og vinduer, gavldekor og flere detaljer er gjenskapt ved hjelp av fotografier. 

Restaureringen av Løveidvegen 117 er gjennomført i respekt for og tradisjon etter opprinnelig arkitektur og byggeskikk, og kan inspirere og være et forbilde for andre byggherrer, private og offentlige. Bygget og området ligger innenfor hensynssone bevaring i kommuneplan for kulturminnevern, og har stor historisk verdi. 

Telemarkkanelens venner har bragt Slusemesterboligen tilbake til sin fordums prakt som en viktig del av Telemarkskanalen i Skien kommune.  

Vi tildeler derfor Løveidvegen 117 ved Telemarkkanelens venner og Telemarkskanalen FKF, Skien kommunes bevaringspris for 2023. Gratulerer!

Om prisen og tidligere vinnere

Skien kommunes bevaringspris ble opprettet i 2014, og kan deles ut til eksisterende bygg og anlegg som er vedlikeholdt eller restaurert med respekt for tradisjon, opprinnelig arkitektur og byggeskikk. 

Årets priskomiteen har bestått av Telemark arkitektforening ved Margareth Hellkås Staurheim, Fortidsminneforeningen Telemark ved leder Else M Skau, og administrasjonen i Skien kommune ved Tu-Uyen Phan-Nguyen fra planavdelingen og Caroline H. Wahlstrøm fra kulturkontoret.

Tidligere vinnere

2014    Sophies Minde- Luksefjell
2015    Brekkegata 3
2016    Bratsberggata 43 
2017    Bratsberggata  14
2018    Melkerampa på Bjørbekki Melum og Fløtningsdam ved Bjorvanni Kilebygda
2019    Hollenderiet, Klosterøya 
2020    Kastet 57
2021    Citybygget, Torggata 10 
2022    Hjalmar Johansens gate 15- stabburet på Nordre Falkum gård

Skien kommunes byggeskikkpris blir ikke utdelt i år, det er ikke funnet en kandidat som fyller priskriteriene godt nok.

Bilde av fasade på Løveidvegen 117 før restaurering.
Løveidvegen 117 før restaurering.
Bilde av fasaden på Løveidvegen 117 etter restaurering
Løveidvegen 117 etter restaurering.
Til toppen