Tid for å tenke nytt

Innhold

Sist onsdag møttes politikere, innbyggere og rådsmedlemmer i bystyresalen for å høre om hvordan vi kan tenke nytt i helsetjenestene våre.

Se opptak av møtet ved å trykke på denne lenken: Åpent møte 31.1.24 Tid for å tenke nytt

Før jul inngikk kommunalområde Helse og velferd et samarbeid med konsulentfirmaet Agenda Kaupang med sikte på å levere et strukturert, bærekraftig rammeverk for hva kommunen må gjøre fremover for at alle innbyggere som trenger tjenester, får riktig tjeneste til riktig tid, til tross for færre hender i helsesektoren.

- Skien kommune må tenke nytt om når dere skal bruke hvilke typer helsepersonell, og innbyggere må tenke nytt om å planlegge for egen fremtid, innledet prosjektleder fra Agenda Kaupang, Rune Holbæk. Han får støtte i NOU 2023:4 Tid for handling, der Helsepersonellkommisjonen understreker at det vanskeligste fremover blir mangel på folk til å yte helsetjenester til en raskt voksende voksen befolkning.

Vi må alle gjøre smarte valg for oss selv og våre nærmeste, tidlig nok. Å styrke folks liv uten kommunal inngripen, det synes de fleste er det beste livet.

Mer kraft i tidlig innsats

Agenda Kaupang har allerede utviklet den såkalte innsatstrappa i 40 kommuner. Nå skal Skien kommune få sin. Kort fortalt er innsatstrappa en modell som viser grad av inngripen i innbyggernes liv. Jo høyere opp i trappa, jo større kommunal inngripen. Målet er å dreie ressursene mot mer egenmestring og forebyggende tiltak, og å møte innbyggernes behov på lavest mulig trinn. Ikke bare er det økonomisk besparende, men det kan også bidra til økt livskvalitet for mange av kommunens innbyggere. 

Tilhørerne i bystyresalen fikk tydelig beskjed: - Det er ikke bare helsepersonell som skal yte omsorg. Det kan være naboer, nærmiljøet og organisasjoner. Vi må alle gjøre smarte valg for oss selv og våre nærmeste, tidlig nok. Å styrke folks liv uten kommunal inngripen, det synes de fleste er det beste livet. 

Analysene viser at Skien kommune ikke prioriterer økonomisk tilstrekkelig den tidlige innsatsen. Derfor intervjuer Agenda Kaupang ledere og nøkkelroller i Helse og velferd, og arrangerer samlinger der ansatte i Helse og velferd og Oppvekst treffes for å drøfte og komme med innspill til en mer bærekraftig helsetjeneste. 

- Dette vekket meg. Vi, både politikere, administrasjonen og innbyggere har en stor jobb foran oss, kommenterte konstituert ordfører, Jørn Inge Næss.  

Nå skal Agenda Kaupang fortsette sine analyser og lose kommunen gjennom utvikling av gode og bærekraftige innsatsnivåer for innbyggerne. 

Til toppen