Statsforvalteren konkluderer: - Ikke lovbrudd.

Innhold

Skien kommune har mottatt tilsynssvar etter en alvorlig hendelse ved Skien interkommunale legevakt og fastlege.

Svaret fra Statsforvalteren baserer seg på faktaopplysninger om saken og kommunens interne gjennomgang. De konkluderer med at det ikke er funnet lovbrudd i saken, og avslutter tilsynssaken uten ytterligere kommentarer.

Kommunens interne rapport konkluderer med at både legevakta og fastlegekontoret kan forbedre sine rutiner for å øke pasientsikkerheten og kvaliteten på tjenesten til barn og pårørende. Forbedringsarbeidet pågår, og dokumenteres og følges opp i kommunens kvalitetssystem.

Kort om saken

Pasienten var et barn som viste seg å være alvorlig syk. Etter gjentatt kontakt med både fastlege og legevakt over flere dager via telefon og fysiske konsultasjoner, ble barnet innlagt på sykehus.

Så snart kommunen ble oppmerksomme på saken, ble den meldt til Helsetilsynet og kommunalsjef Helse og velferd iverksatte intern hendelsesanalyse. Statsforvalteren varslet tilsyn med kommunen, og kommunens analyserapport ble sendt som svar på tilsynet.

Hendelsesanalysen involverte ledere og ansatte ved Skien interkommunale legevakt og det aktuelle fastlegekontoret. Pårørende ble også involvert i dette arbeidet, og fikk uttale seg om analyserapporten.

Forbedringsarbeid

- Både legevakta og fastlegekontoret har iverksatt forbedringer innen interne rutiner, samhandling og kompetanseheving som vi mener vil gi økt pasientsikkerhet og tjenestekvalitet, sier Ove Myklemyr, fagsjef for Helse og rehabilitering.

Det er blant annet utarbeidet nye rutiner for opplæring av ansatte, med økt fokus på helsepersonells vurdering av barn. I tillegg er rutiner for intern konsultasjon med lege, og tilhørende dokumentasjonsrutiner, forbedret.

- Interne analyser av alvorlige hendelser hjelper oss å identifisere områder med behov for forbedringer, forteller fagsjefen videre, og understreker at tjenesten jobber aktivt med gjennomføring og oppfølging av forbedringstiltakene.

Til toppen