Ny mulighet til å søke tilskudd til helse- og velferdsformål

Innhold

Frivillige lag og foreninger, organisasjoner, stiftelser eller enkeltprosjekt kan søke om tilskudd.

Fristen for å søke tilskudd til helse- og velferdsformål gikk ut høsten 2023. Det var få søkere, og vi har derfor 116.000 kroner igjen.

Frivillige lag og foreninger, organisasjoner, stiftelser eller enkeltprosjekt som arbeider med tiltak i Skien kommune oppfordres til å søke. Tiltakene kan ikke motta midler til samme drift fra andre områder i Skien kommune.

Søknadsfristen er 1. april 2024.  

Søknadsskjema
Til toppen