Trygt, trivelig, grønt og farger

Innhold

Sammen med landskapsarkitekter, bybonden og kunstnere, ønsker vi å skape sosiale, frodige og aktive byrom i øvre del av Kverndalen.

Prosjektleder Gunn Marit Christenson i dialog med beboere og næringslivsaktører på arbeidsverkstedet.
Prosjektleder Gunn Marit Christenson i dialog med beboere og næringslivsaktører på arbeidsverkstedet.

Onsdag 25. oktober inviterte vi til arbeid- og medvirkningsverksteder med ulike fremtidige brukere av området. Den første var med 15 elever fra Mæla ungdomsskole og den andre var med næringsaktører og beboere i området. 

Elevene kom med innspill på hva de ønsker seg i Kverndalen; farger, mønster på bakkeplan, lys, vann, trær, urter og blomster, mindre betong, veggmalerier, folkeliv, aktivitet, uformelle møteplasser, stemning - et sted som ønsker velkommen, benker og søppelkasser.

Aktør og beboere i området var opptatt av å gjøre området trygt og trivelig. Noe de ikke opplever i dag.

Vi fikk mange gode innspill til videre arbeid. Fram til midten av november jobber vi med skisser og deretter går vi inn i et forprosjekt der vi planlegger området etter de valgene vi gjør i skissefasen. Forprosjektet avsluttes i begynnelsen av februar 2024. 

Vi ønsker fortsatt innspill. Har du innspill til hva vi kan gjøre i uterommene i øvre Kverndalen, kan du sende dem til prosjektleder Gunn Marit Christenson på e-post GunnMarit.Christenson@skien.kommune.no

Bilde av elever fra Mæla ungdomsskole i Kverndalen.
Elever fra Mæla ungdomsskole deltok på arbeidsverkstedet.
Ulike figurer i plastelina som viser hva elevene ønsker seg.
Elevene brukte ulike materialer for vise hva de ønsker seg i Kverndalen.
Til toppen