Sykkelundersøkelsen 2024

Innhold

Nå kan du dele din mening om hvordan det er å sykle i Skien.

Utrygg, vanskelig eller fullstendig … vidunderlig? Nå kan du som sykler jevnlig i Skien kommune, la din stemme bli hørt om hvordan tilretteleggingen for sykling er – og kan bli bedre. Bak initiativet står Syklistforeningen som har lansert en landsdekkende undersøkelse. 

Sykkelundersøkelsen 2024 er en nasjonal undersøkelse og sammenligning av hvordan syklister opplever ulike kommuner de sykler i utfra et brukerperspektiv.  Undersøkelsen er anonym, digital og åpen for alle som sykler. Du skal ta stilling til 28 påstander om sykkeltilrettelegging i kommunen de sykler i. Du kan også legge inn sitt personlige ønske om forbedring i et kart. 

Skien kommune samarbeider ved å spre undersøkelsen.

Undersøkelsen vil ligge til grunn for kåringen av Norges beste sykkelby og er åpen fra 22. april til 30. juni. 

Les mer på syklistforeningen.no

Gå til undersøkelsen
Bilde med voksne og barn på sykkel. Tekst: Hvordan synes du det er å sykle i din kommune?
Til toppen