Tilvisnings- og tildelingsavtaler

Innhold

Skien kommune ønsker samarbeid med profesjonelle utleiere om gode utleieboliger.

Kommunen ønsker å inngå tilvisningsavtale med leverandører som eier, forvalter og leier ut boliger. Tilvisningsavtalen gir kommunen rett til å henvise boligsøkere til boligene som er omfattet av avtalen. Boligeier inngår deretter leiekontrakt med den enkelte boligsøker.

Vi ønsker å tilby boliger i ulike deler av kommunen, helst i nærheten av offentlig kommunikasjon. I tilvisningsavtalen skal kommunen ha tilvisningsrett til maksimalt 40 prosent av boligene til enhver tid.

Ved etablering av utleieboliger med tilvisningsavtale gjennom nybygging, ombygging eller kjøpsprosjekter, kan det søkes om grunnlån i Husbanken til hele prosjektet. Husbankens krav til kvalitet er sammenfallende med byggeteknisk forskrift. Husbanken skal sikre at boligene er egnet.

Aktuelle beboere for tilvisning av bolig, vil være vanskeligstilte og flyktninger på boligmarkedet. I hovedsak er kommunen interessert i alt fra ettroms til femroms enheter.

Les mer om tilvisnings- og tildelingsavtaler i Skien kommune.

Til toppen