Skien kommune har fått tildelt startlånsmidler for 2023

Innhold

Startlån skal bidra til at personer som har langvarige problemer med boligfinansiering kan skaffe seg egnet bolig og beholde den.

Det er NAV Skien som behandler søknadene om startlån.

Har du spørsmål kan du kontakte Eli Stensby v/NAV Skien, tlf: 400 90 008.

Les mer om hvem som kan søke startlån og hvordan her.

Til toppen