Kjørbekksvingen - Kjørbekkvegen

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Anleggsperiode: Januar - Desember 2019

Hva skal gjøres?

Eksisterende kommunalt vann- og avløpsnett med tilhørende kumsystem skal skiftes ut i området Kjørbekksvingen(Nedre del), Kjørbekkvegen og Bedriftsvegen til Bjørntvedtvegen.

Anleggsarbeidet er en del av hovedplan for vann og avløp.Vannforsyningsnettet skal forsterkes og det skal samtidig tilrettelegges for separering av overvann og kloakk.

  

Kontaktpersoner Skien kommune:

Per Egil Neset peregil.neset@skien.kommune.no Tlf. 916 60 718

Eskild Larsen eskild.larsen@skien.kommune.no Tlf. 35 58 12 57/41 69 61 13

Publisert: 09.01.2019 00:00
Sist endret: 10.01.2019 08:58