Kontaktinformasjon

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Kontakt oss

Finn ansatt

Sentralbordet
Tlf: 35 58 10 00  
Åpningstid: Mandag - fredag kl 08.00 - 16.00

Chat med oss

Skien servicesenter og turistkontor
tlf. 35 58 10 00
Faks: 35 58 10 14
E-post: servicesenteret@skien.kommune.no
Besøksadresse: Henrik Ibsensgate 2 (Kaffehuset), 3724 Skien  
Åpningstid: Mandag - fredag kl. 09.00 - 16.00

Postadresse
Skien kommune
Postboks 158
3701 Skien
E-post: skien.postmottak@skien.kommune.no

Administrasjonen
Administrasjonen kan nås direkte eller via sentralbordet på tlf: 35 58 10 00.
Åpningstid:
Fra 16.09. - 30.04. kl. 08.00 - 15.45
Fra 01.05. - 15.09 kl. 08.00 - 15.00

Vei og driftsforstyrrelser
Varsel om feil og mangler som gjelder vann, avløp, vei, park eller idrett, kan du melde inn via vår webløsning:

Varsle om feil

Melding om hull i veg og andre driftsforstyrrelser utenom åpningstid kan også meldes inn via tlf: 35 58 10 00

Fakturaadresse
Alle inngående fakturaer til Skien kommune skal sendes på EHF til organisasjonsnummer 938759839, med fakturaadresse: 

Skien kommune
Navn på virksomhet eller enhet + bestillernummer
Fakturamottak, P.B. 37, Sentrum
3701 Skien
E-post: regnskap@skien.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Anne Spånem
Webredaktør: Lise Valbø Rønningen

 

Vakttelefoner

Nødnummer

Brann og større ulykker: 110
Politi: 112/02800
Ambulanse: 113

Legevakt, overgrepsmottak og kriseteam

Telefon: 116 117 (døgnbemannet)
Besøksadresse: Ulefossvegen 55, 3730 Skien
Åpent alle hverdager klokken 1600 - 0800. Åpnet hele døgnet i helger og høytider.

Barnevern

Tlf.: 35 58 10 00

Barnevernsvakta

Tlf.: 900 53 304

Helsestasjon for ungdom

Tlf.: 35 58 15 02

Veg, vann og avløp

Tlf.: 35 58 10 00 

Krav til fakturaer

  • Navn og adresse til leverandør
  • Organisasjonsnummer
  • Fakturanummer, fakturadato, forfallsdato, fakturabeløp og spesifisert mva
  • Bestillernummer skal påføres. Settes i feltet: ”Deres ref” eller lignende
  • Navn og adresse til kjøper/bestiller og stedet der varen/tjenesten er levert/ytet
  • Klar beskrivelse av varen/tjenesten og kvantum/omfang
  • Send faktura straks den er utstedt, slik at vi kan oppnå remittering til rett tid
  • Faktura må inneholde tilstrekkelig dokumentasjon (underbilag)
  • Alle fakturaer skal være stillet til Skien Kommune. I tillegg kan avd/etat evt. påføres.
  • Betalingsbetingelsene skal være ihht innkjøpsavtale. Dersom ikke annet er avtalt gjelder fri leveringsmåned + 30 dager

Ufullstendig faktura kan føre til forsinkelser i betalingen. Vi vil ikke godta morarenter som følge av forsinket betaling dersom forsinkelsen skyldes mangler vedr. faktura.

Fakturaer som ikke tilfredsstiller våre krav, returneres umiddelbart til avsender. 

For spørsmål, eller mer informasjon, ta kontakt med leder for regnskapsseksjonen Sondre Thorsnes på telefon: 35 58 10 78 eller e-post: sondre.thorsnes@skien.kommune.no

Organisasjonsnummer

Kommunens organisasjonsnummer: 938 759 839

Kemneren i Grenland

Kemneren har ekspedisjon i 1. etasje i Kverndalen, inngang fra Lietorvet-siden.
Åpningstid: Kl 12.00 - kl 14.00
Telefon: 35 58 10 50, e-post: kemneren@skien.kommune.no

Informasjon om KID og kontonummer finner du her

Publisert: 26.10.2016 12:07
Sist endret: 20.01.2020 11:12