Barn og unge

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


På denne siden finner du informasjon om kulturtilbud de ulike enheter i Skien kommune tilbyr barn og unge.

Kontingentkassa

Målgruppa for kontingentkassa er barn og unge i alderen 6 år til de er ferdige med videregående skole, som er berørt av fattigdomsproblematikk og har bostedsadresse i Skien. Støtten skal dekke kontingent eller utstyr som er nødvendig for å delta i organisert fritidsaktivitet. Vi gir inntil kr. 3.000,- pr. person i året. Tilskuddet gis for ett år av gangen og er å regne som en engangsstøtte. I særskilte tilfeller kan det gis ytterligere støtte til f.eks. deltagelse i lagturneringer, cuper og leirer. Les mer om kontingentkassa og søk støtte her.

Appelsina litteraturfestival

Skien kommune arrangerer årlig en litteraturfestival for barn og ungdom kalt Appelsinia litteraturfestival. Festivalen arrangeres i samarbeid med Den kulturelle skolesekken i Telemark, Telemark fylksbibliotek og Litteraturhuset i Skien. Appelsinia har egne nettsider som du finner via lenken.

Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken legger til rette for at elever i grunnskolen gis tilgang til kunst - og kulturuttrykk av mange slag. Hvert år utarbeides det et DKS-program for elevene i Skien. Programmet inkluderer mellom annet museumsbesøk, tur på Telemarkskanalen, en litteraturfestival og en filmfestival.

Den kulturelle skolesekken i Skien har egne nettsider hvor du finner hele programmet.

Kulturskolen

Kulturskolen i Skien finner du ved å følge lenken.

Lørdagsbarn

Lørdagsbarn er et profesjonelt kulturtilbud til barn og barnefamilier. Lørdagsbarns sesongprogram finner du her.

Non-stop - et tilrettelagt fritidstilbud

Non-stop er et tilrettelagt aktivitetstilbud for ungdom mellom 12-18 år. Non-stop holder til i Menstadhallen hver torsdag fra kl. 18-21. 

Pusur - et tilrettelagt fritidstilbud

Pusur er et tilrettelagt fritidstilbud for barn mellom 2-12 år. Pusur har aktivitet i Menstadhallen hver tirsdag fra kl. 17-19.30.

Ungdomsrådet

Vi jobber for deg som er ungdom i Skien!

Ungdomsrådet består av representanter fra ungdomsskoler og videregående skoler i Skien, og vi oppfordrer alle i alderen 13-18 år som ønsker å påvirke ungdommens hverdag og tilbud, til å engasjere seg i ungdomsrådet.

Hvert år stilles det en sum penger til rådighet der du kan søke om penger til ungdomsstyrte arrangementer og aktiviteter for og med ungdom.

 Send inn din søknad

Innafor

Innafor er en møteplass for ungdom i vgs alder i Ibsenhuset drevet av Skien kommune og Røde kors.

Innafor har et eget ungdomsstyre som består av frivillige mellom 15 til 23 år. De er med å arrangere og drive Innafor som en kulturmøteplass for ungdom. Vil du være med?

 

Team Fritid

Team fritid har ungdomsklubber og Etter skoletid-tilbud for barn og unge fra 5. klasse til og med 18 år.

Fritidsklubbene er åpne tilbud for barn og unge med aktiviteter, kiosk, disco og kurs. 

Fritidsklubber

HvorNavnAldersgruppeDag og tidspunktAktiviteter
Åfoss Funkis 5.-8. klasse Tirsdag 17.30 - 20.30   
Klyve Toffo 5. - 7. klasse Torsdag 14.00 - 17.00  
Gulset Underground 12 - 18 år  Fredag 14.00 - 17.00  

Etter skoletid tilbyr hallaktiviteter og enkel brødmat/matservering for ulike aldersgrupper.

Etter skoletid tilbud

HvorAldersgruppeDag og tidspunktAktiviteter
Kongerødhallen 8. - 10. klasse Tirsdag 14.00-17.00  
Gjerpenhallen 8. - 10. klasse Tirsdag 14.00-17.00  
Mælahallen 8. - 10. klasse Onsdag 14.00-16.30  
Menstadhallen 8. - 10. klasse Torsdag 14.00-16.30  
Gimsøy ungdomsskole 8. - 10. klasse

Onsdag 14.00-16.30

 

 

Positiv Fritid

Ukentlige aktivitetsturer for ungdom mellom 13 og 18 år!

For nærmere informasjon kontakt miljøterapeut ved din skole. 

Kontaktinformasjon

For mer informasjon om tilbudene våre - sjekk vår Facebookside Team fritid.

 

 

Publisert: 24.10.2016 14:21
Sist endret: 14.01.2020 13:59