Støtte til etablering av ladeinfrastruktur til elbil

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


I perioden 1. - 15 oktober hadde borettslag og sameier mulighet til å søke Skien kommune om tilskudd til etablering av ladepunkter for elbil.

I år er det tilgjengelig 350.000 kroner som borettslagene kan søke på. I fjor var første gang borettslag og sameier i Skien kommune kunne søke om støtte for etablering av ladepunkter. Syv borettslag fikk støtte i 2018. 

Hvilke borettslag som mottar støtte, blir avgjort ved loddtrekning. Søkerne får svar på søknaden innen 12. november. 

Søknaden
Elektronisk søknadskjemaet var tilgjengelig på denne siden 1. - 15. oktober 2019.  Borettslaget eller sameiet har besluttet å utrede muligheten for å etablere infrastruktur for ladestasjoner. Dette kan være vedtak fra styremøte, generalforsamling eller annen korrespondanse mellom eller i styret som bekrefter dette. Se også kriteriene nedenfor.

I søknaden må borettslaget oppgi estimert kostnad for tiltaket per ladepunkt og totalt. Man kan også oppgi konsulent- og elektrikerkostnader.

Støtten kan maksimalt være 50 prosent av investeringskostnadene, og er begrenset til maksimalt 10 000 kroner per ladepunkt. Maksimalt støttebeløp per borettslag og sameie er 50.000 kroner. Skien kommune betaler ut støttebeløpet når tiltaket er gjennomført. Hvis det er behov for det, vil en befaring gjennomføres i forkant av utbetalingen.

Skien kommune dekker ikke kostnader til ladepunkter hvis dette er noe den enkelte beboer ønsker å bekoste selv og det ikke er en kostnad for borettslaget.

Søknadskriterier
Borettslaget/søker må oppfylle disse kriteriene:

  • Borettslag, sameier og garasjelag tilknyttet disse kan søke om støtte.
  • Privatpersoner, statlige byggeiere, kommunale aktører og firmaer som driver utleie av parkeringsplasser kan ikke søke om støtte.
  • Sammen med søknaden, må det legges ved dokumentasjon på at borettslaget eller sameiet har fattet beslutning om å utrede muligheten for å etablere infrastruktur for ladestasjoner. Dette kan være vedtak fra styremøte eller generalforsamling eller annen korrespondanse mellom /i styret som bekrefter dette.
  • Støttebeløpet er et engangstilskudd, det gis ikke støtte til driftskostnader eller vedlikehold.
  • Bygg under oppføring kan ikke søke om tilskudd.
  • Støtten skal ha en utløsende effekt for gjennomføring av tiltaket og arbeidene må derfor ikke settes i gang før søknaden er innvilget. Dersom det er behov for utredning av el-anlegget kan en ekstern rådgiver kontaktes før man søker om støtte.
  • Ordningen dekker ikke oppgradering av trafostasjon. Montering av styringsverktøy for å bedre fordele strømmen vil i mange tilfeller være tilstrekkelig tiltak for å bedre strømkapasitet. Kostnad til etablering av elektrisk styringsverktøy kan dekkes av støtteordningen.
  • Borettslag eller sameie må bekrefte at elektriske arbeider vil bli utført av autorisert installatør. Kostnader til ekstern rådgiver og prosjektering kan inkluderes i støtteberettigede kostnader.
  • Borrettslaget eller sameiet har ett år på seg til å gjennomføre tiltaket. Ett år etter tilsagn vil derfor Skien kommune kunne gi støtten til noen annen om ikke tiltaket er gjennomført.
  • Borettslag eller sameie som ikke har mottatt støtte tidligere vil bli prioritert.


Søknadsskjema
Det er ikke lenger mulig å søke om støtte. Søknadsfristen var 15. oktober.

Kontaktperson
Har du spørsmål, ta kontakt med klima- og miljøvernrådgiver Unni Husby Melby, epost: unni.husby.melby@skien.kommune.no eller telefon: 465 02 356.

Publisert: 18.09.2019 10:55
Sist endret: 16.10.2019 09:35