Eiendomsskattelister til offentlig ettersyn 2015

27.02.2015

I henhold til Lov om eiendomsskatt til kommunene av 6. juni 1975 nr. 29, legges eiendomsskattelisten ut til offentlig ettersyn.


 Kjenner du ditt gårds- og bruksnummer kan du her finne din eiendomsskatt.

 

I hht eiendomsskatteloven § 19 kan klage vedrørende fastsatt eiendomsskattetakst fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen av eiendomsskatt, dersom det ikke er klaget på samme grunnlag/årsak tidligere.

En slik klage må sendes skriftlig.
Frist: 31. mars 2015

Klagen sendes til:
Skien kommune
Eiendomsskattekontoret
Postboks 158
3701 Skien


Del |