Lese av vannmåler

16.01.2014

Når avlesingsperioden begynner, vil du som har vannmåler motta ett avlesingskort
per vannmåler. Vannmålerstanden registrer du på våre nettsider i hele avlesingsperioden. Les av forbruket på vannmåleren, logg deg inn, registrer forbruket og du er ferdig med avlesingen.

Vannmåleravlesning gjør du her.


Del |