54 manus vurderes

En profesjonell jury sitter i disse dager og leser ny norsk dramatikk. De skal finne en verdig vinner til Den nasjonale Ibsenprisen.

Innen begynnelsen av mars skal de ha kommet frem til tre nominerte. 19. mars deles årets pris ut på Teater Ibsen.  54 manus er sendt inn til vurdering.

Juryen består i 2020 av seks medlemmer fra seks institusjoner.:

• Norsk kritikerlag: Karen Frøsland Nystøyl (juryleder)
• Norsk dramaturgforum: Endre Sannes Hadland
• Norsk Sceneinstruktørforening: Ingrid Forthun
• Norsk teaterlederforum: Nora Evensen
• KHIO: Runar Hodne
• Skien kommune v/Teater Ibsen: Thomas Bye


Ibsensprisens vedtekter:

1. Ibsenprisen er opprettet til fremme av norsk dramatikk.

2. Prisen er på kr. 150.000.- stilt til disposisjon av Skien kommune, samt en Ibsenstatuett av
billedhuggeren Nina Sundbye, også denne fra Skien kommune.

3. Prisen kan hvert år tildeles en dramatisk tekst som i løpet av siste kalenderår har hatt urpremiere
eller norgespremiere ved et profesjonelt norsk teater. Urpremierer må finne sted i Norge. Juryen kan
velge å gi prisen for et samlet forfatterskap. Prisvinneren må bo eller virke i Norge.
Juryens avgjørelse skal begrunnes.

4. Prisen deles ut i Skien i forbindelse med Ibsens fødselsdag, 20. mars.

5. Juryen består av seks medlemmer - en representant fra hver av følgende organisasjoner:

  • Norsk kritikerlag, seksjon for teater, musikk og dans
  • Norsk dramaturgforum
  • Norsk Sceneinstruktørforening
  • Norsk teaterlederforum
  • Kunsthøgskolen i Oslo
  • Skien kommune v/ Teater Ibsen

Juryen velger selv sin leder.
Juryens medlemmer velges for to år av gangen, men kan gjenoppnevnes for ytterligere to år.
Juryen er beslutningsdyktig når minst tre medlemmer er til stede.
Juryen honoreres.

6. Prisen administreres av Skien kommune v/kultursjefen.