Ibsen Scholarship

Ibsen Scholarships 2019: Utlysning av støtte til profesjonelle scenekunstprosjekter.

Ibsen Scholarships skal gå til nyskapende prosjekter innen dramatikk og scenekunst som stimulerer til en kritisk debatt om vesentlige samfunnsmessige verdier og eksistensielle temaer relatert til Henrik Ibsens verk.

Midler kan søkes av individuelle kunstnere, teaterkompanier, organisasjoner og institusjoner. Totalt står NOK 2.000.000,- til disposisjon til ordningen. Allerede produserte forestillinger blir ikke vurdert.

Søknader sendes elektronisk via www.ibsenawards.com.

Ibsen Scholarships deles ut hvert annet år, og søknadene blir behandlet av en oppnevnt jury. Ordningen ble initiert av Den norske regjering i 2008, og Ibsen Scholarships deles ut for tiende gang i 2019. Ibsen Awards har til nå delt ut 34 stipender i 24 land.

Søknadsfristen for Ibsen Scholarships er 30. april 2019.

Årets vinnere presenteres under Ibsen Awards Festival den 23. og 24. oktober på Teater Ibsen i Skien.

For ytterligere informasjon, statutter og søknadsskjema, vennligst besøk hjemmesiden vår www.ibsenawards.com.