logo
Fotograf Tom Riis Brannsjefen
overlag

Brann- og feiervesen

Printer
Brannvesenet og feiervesenet holder til i brannstasjonen på Elstrøm. Her arbeider rundt 70 personer, drøyt halvparten er i vaktstyrken.


Beredskap
Beredskapsenheten har som hovedoppgave å slokke branner og utføre redningsoppdrag i Skien og Siljan kommuner. Det er et vaktlag tilstede på stasjonen hele døgnet året rundt, klare til utrykning.

Forebyggende
Brannforebyggende enhet utfører blant annet tilsyn med brannsikkerhet i alle større bygninger i Skien.

Feiervesenet
Feiervesenet er en del av brannforebyggende enhet. Hovedoppgavene er feiing av piper og tilsyn av fyringsanlegg i Skien og Siljan kommuner.

110-Telemark
110-Telemark er alarmsentralen for Telemark, og er en enhet av Skien brann- og feiervesen. Den er organisert som et interkommunalt samarbeid med Skien som vertskommune.

Publisert
08.02.2008
Sist endret
31.01.2014
Opprettet av
Jostein Innerdal
Del |

Kontakt oss

Postadresse
Postboks 158, sentrum
3701 Skien

Besøksadresse
Skotfossveien 27

Telefon: 35 59 34 00
Telefax: 35 52 01 70

Epost til enheten


Brannsjef
Guttorm Liebe
Brannsjef Guttorm Liebe

Fred Øveraas  -  Beredskap ved kriser    -    Engelsk flagg - Facts in English  - Sentralbord: 35 58 10 00  -  Skien kommune  -  Org. nr: 938 759 839