Kommuneadvokaten

16.09.2016 Inger Marie Kongsbakk

Kommuneadvokaten er kommunens interne kompetansesenter for juridiske spørsmål.

Det er to advokater ved kommuneadvokatens kontor. Advokatene prosederer kommunens saker for domstolene og fylkesnemda i sosiale og barnevernssaker så langt kapasiteten strekker til. De gir juridiske råd og skriftlige betenkninger/innstillinger til kommunens administrative og politiske ledelse. Kontoret tilbyr også undervisning/foredrag innenfor offentlig-, kommunal- og forvaltningsrettslige tema internt i kommunen.

Kristin Albretsen

Kristin Albretsen
Tlf:  35 58 18 91

Oyvor Furu-2

Øyvor Furu
Tlf. 35 58 18 65


Del |