Helse og velferd

08.06.2016

Helse og velferd tilbyr spesialiserte helsetjenester, heldøgns omsorgstjenester, hjemmetjenester og tilrettelagte tjenester for barn, unge og voksne.

Lyngbakken bo- og servicesenter fasade, hage
  
Kommunalområdet ledes av kommunalsjef Guro Winsvold, og består av 
fagområder som ledes av hver sin fagsjef. Fagområdene er:

I tillegg til fagområdene er

direkte underlagt kommunalsjefen. Kommunalsjef, fagsjefer og seksjonsledere utgjør kommunalområdets ledergruppe og administrative ledelse.

Sentrale oppgaver for Helse og velferd er:

  • Helsetjenester, leger, fysioterapeuter og ergoterapeuter
  • Interkommunal legevakt og øyeblikkelig hjelp
  • Boliger og dagtilbud for personer med nedsatt funksjonsevne
  • Sykehjem, bokollektiv
  • Hjemmesykepleie og praktisk bistand i hjemmet
  • Tjenester innenfor rus og psykisk helse
  • Rehabilitering, avlastning og korttidsopphold
  • Eget bestillerkontor som behandler søknader om tjenester
  • Vertskap for Krisesenteret i Telemark

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester


Del |