HR-avdelingen

18.08.2014 Kent H. Bjørnsti

 

HR-avdelingen   HR-avdelingen (Human Resources) har to hovedfunksjoner. Den ivaretar og videreutvikler den overordnede arbeidsgiverfunksjonen i kommunen, og den er faglig støttefunksjon for kommunens ledere.  


Vår felles visjon er «Skien - den gode og inkluderende møteplass». Den omfatter både ansatte, fremtidig ansatte og innbyggere. Det fordrer tett samspill og dialog mellom linjeledelse og HR-avdeling. I dette skjæringspunktet tydeliggjør og utvikler vi sammen Skien kommune som arbeidsgiver.

 


Del |