Vann og avløp

27.01.2017 Øyvind Engesland

Tom Riis SK- havna  05  0006

 Foto: Tom Riis

 

Hovedmål
Levere trygt og sikkert vann til kommunens innbyggere.
Samle opp og rense avløpsvannet.

Vann og avløpsenheten har ansvar for å levere vann og rense avløpet fra kommunens innbyggere. Det er i dag tilknyttet 53.300 personer til kommunens vannforsyning og rundt 48.700 innbyggere er tilknyttet kommunale avløpsanlegg.

Skien kommunes vannkilde er Norsjø, og vanninntaket  er i Steinsvika. Vannet blir behandlet med UV-belysning, klor og ulike filtere. Vannverket er oppgradert og modernisert i 2012.

Avløpsvannet blir ført til to renseanlegg, Elstrøm RA og Knardalstrand RA. Begge renseanleggene er kjemiske anlegg. Renseanleggene fungerer godt, og mer enn 90% av fosforet blir fjernet fra kloakken før det går til resipientene. Elstrøm RA har utslipp til Farelva, mens Knardalstrand RA har sitt utslipp i Frierfjorden.

Renseanleggene produserer slam som har en kvalitet som gjør det mulig å bruke det i jordbruket, for slik å føre fosforet tilbake til jorda.

Ansatte: Virksomheten har 44 ansatte.
Til å drive kommunens vann- og avløpsanlegg er 31 personer direkte tilknyttet aktiv drift, mens 13 personer har administrative oppgaver i tilknytning til ledningskartverk, gravemeldingstjeneste, prosjektering og prosjektledelse samt saksbehandling i tilknytning til spredte utslipp o.l.

Administrasjonen holder til i Kaffehuset i Henrik Ibsens gate 2.

Ansatte på vann og avløp

Trykksak vann og avløp


Del |