Byutvikling

18.05.2016 Mette Gundersen

Byutvikling har ansvar for å følge opp to av satsingsområdene fra Samfunnsdelen i kommuneplanen:

  • By- og næringsutvikling i et regionalt perspektiv
  • Miljø og bærekraft

 

Vi løser oppgaver innen overordnet planlegging, by- og samfunnsutvikling, areal- og transportplanlegging, klima- og miljøvern og reiseliv, kommunikasjon og markedsføring. Arbeidet har fokus på samarbeid med eksterne aktører.

I satsingen på sentrum gjennom Skien 2020, har vi ansvaret for koordinering av samarbeidet med eksterne aktører og spesielt målene om flere beboere, flere som handler og flere som jobber i sentrum. På regionalt nivå er vi en del av samarbeidet Bystrategi Grenland, hvor Areal og transportplan Grenland og Bypakke Grenland er sentrale prosjekter.

 

Vi som jobber i Byutvikling

Mette Gundersen, utviklingssjef

tlf 48 27 46 62

Jan Moseng, kommuneplanens samfunnsdel, prosessleder for planer, sekretær for kommunalsjefen, tlf 35 58 11 63 / 90 63 07 33

Håvard Nymoen, kommuneplanens arealdel, byplanlegging, Skien 2020

tlf 93 42 23 09

Lene Kaasi Hysing, kommunikasjon, profilering, Skien 2020

tlf  91 80 40 49

Marja Skotheim Folde, byrom

tlf 94 14 30 61

Tor Arnesen, utvikling av næringsarealer, utbyggingsavtaler

tlf 35 58 12 50 / 90 08 21 50

Eigil Movik, miljøvern, klima og energi

tlf 996 91 083

Turid Leikvoll, samferdsel

 tlf 977 41 767

Marie Ekelund Planting, prosjektkoordinator Bypakke Grenland

tlf 976 02 361


Del |