Kontorjustering av eiendomsskattetaksten for 2017

08.12.2016

Bystyret i Skien kommune vedtok i møte den 16. juni 2016 (i sak 141/16) å benytte kontorjustering som virkemiddel for å justere alle eiendomsskattetakster med 6 %, med virkning i 2017.

Hjemmel for å benytte kontorjustering av eiendomsskattetakstene finnes i § 8 A-4 i Eiendomsskatteloven.

Det understrekes at lovens verdsettelsesnorm (forsiktig fastsatt omsetningsverdi) og likhetsprinsippet også gjelder ved kontorjustering.

Ved retaksering for eiendomsskatt i 2005 er det nå 12 år siden siste alminnelige taksering ble foretatt. I denne perioden viser SSB`s statistikk at gjennomsnittlig økning i kvadratmeterpris ved omsetning av brukte og nye eneboliger har økt over 90% i noen områder i Skien kommune.

 

Hva vil dette ha å si for din eiendomsskatt?

En kontorjustering betyr at kommunen administrativt endrer verditaksten på eiendommene det skattes av. Endringen innebærer en oppjustering av eiendomsskattetaksten som ligger til grunn for beregningen av eiendomsskatt på din eiendom i dag. Økningen vil være på 6% etter ett vedtak fattet av Bystyret. 

 

Nedenfor er det angitt et eksempel:

Eksempel på kontorjustering (6%) på bolig:

 

2016

Takst: 1 198 000 kr

Skattenivå: 85% (trekker 15% av taksten)

Bunnfradrag : 200 000 kr (boenhetsfradrag)

Skattegrunnlag: 818 300 kr (summen du betaler e-skatt av, og er synlig på faktura)

Promille: 6,5 o/oo

Skatt pr år: 5 319 kr               

 

 

2017 (kontorjustert)

Takst: 1 198 000 kr

+ 6%       72 000 kr   (avrundet)

Takst – kontorjustert: 1 270 000 kr

Skattenivå: 85%  (trekker 15% av taksten)

Bunnfradrag: 200 000 kr (boenhetsfradrag)

Skattegrunnlag: 879 500 kr (summen du betaler e-skatt av, og er synlig på faktura)

Promille: 6,5 o/oo

Skatt pr år: 5 716 kr

 

Eiendomsskattekontoret

Skien kommune


Del |