Kultur- og fritidstjenester

27.01.2016

Kultur- og fritidstjenester tilbyr et vidt spekter av tjenester innenfor kulturfeltet.

Enhet for kultur- og fritidstjenester arbeider med kultur for de yngste i Den kulturelle skolesekken, via drift av ungdomsklubber og opp til kulturtilbud for seniorene (den kulturelle spaserstokken). Vi tilbyr tilrettelagte kultur- og fritidstilbud, drifter tre bydelshus og arbeider med integrering og mangfold.
 
 

 Enheten er delt i tre team:

 Bydelshusene-skien-kommune

Bydelshusene, mangfold og integrering, kulturformidling senior.

 

Fagansvarlig er Frode K. Baardsen, tlf 35 54 46 76, mob 92 06 48 72.

 Team Fritid

Kulturformidling barn og unge (Team Fritid).

 

Fagansvarlig er Natasha Ferguson Finseth tlf 35 58 91 48, mob 92 60 89 10

 Logo T


Tilrettelagte- kultur og fritidstilbud.

 

Fagansvarlig er Tonje Johansen, tlf. 35 91 39 36, mob 905 94 238.

 logo_lokal_grønn_word_rgb

I tillegg hører Menstad frivilligsentral til i denne enheten.
Leder er Linda Bjørge, tlf. 35 91 39 10.

 

 

 

 

 

Enhet for kultur og fritid  ledes av Bente Søfting, tlf 35 91 39 28, mob 902 06 679.

 


 


Del |