Drift og anlegg

27.01.2016 Beate Vegheim

Drift og anlegg jobber for deg som innbygger, for næringslivet, handelsstanden og turister i Skien kommune.

Drift og anleggs hovedoppgaver er:

  • Drift og vedlikehold av veger og gater
  • Administrere, kontrollere og håndheve parkeringsordningen
  • Fremme trafikksikkerheten og bidra til god tilgjengelighet og framkommelighet
  • Drift og vedlikehold av park- og grøntområder, herunder lekeplasser, badeplasser, fotballbaner mm.
  • Preparering av skiløyper
  • Gjennomføring/bygging av kommunaltekniske anlegg

Enheten er delt i tre virksomhetsområder:

  • Veg og parkering
  • Park
  • Anlegg

Enhetsleder er Tove Haugland

Drift og anlegg
Henrik Ibsens gt. 2, Skien
Telefon 35 58 10 00

 


Del |